@SwanseaHistory

Reflections on Studying the Past – Meddyliau ar Astudio’r Gorffennol

GENCAS (Swansea University, Wales, UK) and IGIUMA (University of Málaga, Spain): exploring connections and collaborations in gender teaching and research.

As we seek to move forward after the disruption and pain of Covid, scholars across the world are exploring new avenues of inspiration, connection and innovation.

This zoom meeting brings together scholars working on and around the area of gender from the University of Málaga and Swansea University to share their research interests with an eye on developing creating new research connections and collaborations. 

Interested scholars are invited to join the conversation via Zoom on Wednesday 26 October 2022 (2-3.30pm for Swansea colleagues). The friendly, informal meeting will be structured to allow colleagues to briefly explain their research interests – and how these were affected by Covid, to develop a common thread of conversation – before opening up for discussion and questions. It is hoped that the meeting will be the start of new intellectual and research connections between gender scholars at the two universities. 

Please email GENCAS’s director, Dr Sarah Crook (History) s.r.e.crook@swansea.ac.uk if you are interested in taking part. Colleagues from any discipline are welcome, as are PhD students.

GENCAS (Prifysgol Abertawe, Cymru, y DU) ac IGIUMA (Prifysgol Málaga, Sbaen):archwilio cysylltiadau a chydweithrediadau mewn addysgu ac ymchwil ar rywedd

Wrth i ni geisio symud ymlaen ar ôl pandemig Covid, mae ysgolheigion ledled y byd yn archwilio rhodfeydd newydd o ysbrydoliaeth, cyswllt ac arloesedd.

Bydd y cyfarfod Zoom hwn yn dod ag ysgolheigion sy’n gweithio ar y maes rhywedd o Brifysgol Málaga a Phrifysgol Abertawe ynghyd i rannu eu diddordebau ymchwil gyda llygad ar ddatblygu a chreu cysylltiadau a chydweithrediadau ymchwil newydd.

Gwahoddir ysgolheigion â diddordeb i ymuno â’r sgwrs dros Zoom ddydd Mercher 26 Hydref 2022 (2-3.30pm ar gyfer cydweithwyr Abertawe). Bydd y cyfarfod cyfeillgar ac anffurfiol yn cael ei strwythuro er mwyn galluogi cydweithwyr i esbonio’n fras eu diddordebau ymchwil – a sut cafodd y rhain eu heffeithio gan Covid, er mwyn datblygu sgwrs gyffredin – cyn agor y cyfarfod am drafodaeth a chwestiynau. Gobeithio bydd y cyfarfod yn meithrin cysylltiadau deallusol ac ymchwil newydd rhwng ysgolheigion rhywedd y ddwy brifysgol.

E-bostiwch Gyfarwyddwr GENCAS, Dr Sarah Crook (Hanes) s.r.e.crook@swansea.ac.uk os oes diddordeb gennych mewn cymryd rhan. Mae croeso i gydweithwyr o unrhyw ddisgyblaeth, yn ogystal â myfyrwyr PhD. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *